Dlouhá, J. „Úvodník 2009/IV/1". Envigogika, roč. 4, č. 1, květen 2009, doi:10.14712/18023061.215.