Dlouhá, J. „Úvodník 2007/II/3". Envigogika, roč. 2, č. 3, prosinec 2007, doi:10.14712/18023061.212.