Dlouhá, J. „Úvodník 2007/II/2". Envigogika, roč. 2, č. 2, srpen 2007, doi:10.14712/18023061.211.