Kolářová, H. „Úvodník druhého čísla časopisu Bedrník V Roce 2011". Envigogika, roč. 6, č. 1, květen 2011, doi:10.14712/18023061.176.