Huba, M. „Úvod K zborníku prác Finalistov 10. Ročníka súťaže študentských Esejí Na tému udržateľný spôsob života". Envigogika, roč. 6, č. 3, prosinec 2011, doi:10.14712/18023061.165.