Dlouhá, J., a K. Markošová. „Editorial 2006/I/1". Envigogika, roč. 1, č. 1, prosinec 2006, doi:10.14712/18023061.146.