Jančaříková, K. „Environmentální výchova Na prvním Stupni základních škol". Envigogika, roč. 4, č. 3, prosinec 2009, doi:10.14712/18023061.141.