Jančaříková, K. „Úcta K životu – Jeden Z cílů Environmentální výchovy V RVP a Lze Se S Ní Ve školní Praxi vypořádat?". Envigogika, roč. 2, č. 2, srpen 2007, doi:10.14712/18023061.115.