[1]
J. Činčera, „Vliv pobytového programu na atraktivitu Jizerských hor", Envigogika, roč. 8, č. 1, kvě. 2013.