[1]
V. Chrenščová, „Exkurzie v environmentálnej výchove a ich využívanie na slovenských základných školách", Envigogika, roč. 7, č. 1, kvě. 2012.