[1]
J. Dlouhá, „Kreativní učení ve vzdělávání k udržitelnosti – metody, zkušenosti, inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností v relevantních projektech ", Envigogika, roč. 17, č. 1, pro. 2022.