[1]
J. Činčera, „Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.