[1]
J. Dlouhá, Z. Dvořáková Líšková, a V. Ježková, „Celoživotní učení pro rozvoj znalostí a kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný rozvoj", Envigogika, roč. 16, č. 2, pro. 2021.