[1]
J. Dlouhá, M. Pospíšilová, a J. Vávra, „Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově – jak podporovat transformační procesy v praxi? Role místních znalostí a celoživotního učení v procesech udržitelného rozvoje regionů", Envigogika, roč. 16, č. 2, pro. 2021.