[1]
M. Janáková, „Permakultura a její inspirace pro oblast společného (inkluzivního) vzdělávání", Envigogika, roč. 16, č. 2, pro. 2021.