[1]
J. Činčera, A. Fleková, a J. Kopecký, „„S TURem tu i zítra budem“: evaluace programu Ekocentra Podhoubí", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.