[1]
Z. Vácha, R. Ryplová, a E. Valvodová, „Pěstitelská gramotnost – sonda znalostí u žáků na druhém stupni základních škol ", Envigogika, roč. 16, č. 1, dub. 2021.