[1]
M. Janáková, „Krajina k ochutnání", Envigogika, roč. 15, č. 1, lis. 2020.