[1]
M. Huba, „Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020", Envigogika, roč. 15, č. 1, srp. 2020.