[1]
K. Jančaříková, „Ověřování diagnostického nástroje pro identifikace přírodovědně nadaných v předškolním a v mladším školním věku", Envigogika, roč. 14, č. 2, pro. 2019.