[1]
V. Novanská a A. Platková, „Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom", Envigogika, roč. 13, č. 1, čvc. 2018.