[1]
Z. Svobodová, „Pojetí bratrství u Jana Patočky", Envigogika, roč. 12, č. 2, pro. 2017.