[1]
J. Šafránek, I. Turčová, M. Braniš, a M. Hájek, „Expozice žáků aerosolu při hodinách tělesné výchovy", Envigogika, roč. 12, č. 2, pro. 2017.