[1]
S. Lardjane, F. Laveuve, a M. Nuutinen, „Potřeba zásadní změny ve vzdělávání", Envigogika, roč. 12, č. 2, lis. 2017.