[1]
J. Činčera, K. Kohoutová, a J. Sokolovičová, „Účastníci specializačního studia pro koordinátory environmentální výchovy: očekávání, hodnocení a první přínosy", Envigogika, roč. 5, č. 3, pro. 2010.