[1]
J. Švajda a J. Činčera, „Vyhodnocení zaujetí návštěvníků a udržení jejich pozornosti panely přírodní stezky v Národním parku Vysoké Tatry (Slovensko)", Envigogika, roč. 12, č. 2, pro. 2017.