[1]
J. Nečas, „Divíme se", Envigogika, roč. 11, č. 2, pro. 2016.