[1]
J. Činčera a F. Havlíček, „Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů", Envigogika, roč. 11, č. 2, lis. 2016.