[1]
L. Vladyková, „Identifikácia aplikovanej morálnej filozofie akcentujúcej úvahy ekologického typu – ekologická etika"., Envigogika, roč. 11, č. 1, kvě. 2016.