[1]
J. Nečas, „Ekologická encyklika Laudato si’ jako výzva všem", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.