[1]
J. Dlouhá, E. Petiška, J. Dlouhý, a D. Kapitulčinová, „Možnosti a rizika využití otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na vysokoškolské úrovni v ČR: kritéria pro posouzení kvality", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.