[1]
Z. Svobodová, „K personální etice", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.