[1]
J. Činčera, „Využití modelu RWL pro evaluaci pobytového programu", Envigogika, roč. 10, č. 3, pro. 2015.