[1]
B. Lehotská a A. Magyarics, „Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986 – 2015)", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.