[1]
K. Neubergová, „Environmentální výuka s ohledem na vnímání krajiny a její emocionální působení v kontextu dopravních staveb", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.