[1]
J. Kubrická a Z. Hromádka, „Environmentální prvky jako součást skrytého kurikula v učebnici anglického jazyka", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.