[1]
V. Novanska, J. Škvarková, a B. Barková, „Hodnotenie uplatňovania filozofie udržateľného rozvoja v materských školách v meste Banská Bystrica a Banská Štiavnica na báze indikátorov", Envigogika, roč. 10, č. 2, zář. 2015.