[1]
V. Záhumenská, „Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí (anglická verze)", Envigogika, roč. 10, č. 1, čer. 2015.