[1]
A. Hynek, B. Svozil, J. Trojan, a J. Trávníček, „Teoreticko-metodologická reflexe případové studie krajinného projektu Deblínsko", Envigogika, roč. 10, č. 1, čer. 2015.