[1]
J. Dlouhá, „Zkušenosti s reorientací vzdělávání učitelů k udržitelnému rozvoji", Envigogika, roč. 9, č. 2, lis. 2014.