[1]
J. Krčmářová, „Hypotéza biofilie Edwards O. Wilsona", Envigogika, roč. 4, č. 3, pro. 2009.