[1]
J. Dlouhá, „Výzva k zasílání příspěvků pro tematické číslo Envigogiky o Environmentálním vzdělávání a (EV) a Vzdělávání pro udržitelný rozvoj", Envigogika, roč. 9, č. 1, kvě. 2014.