[1]
K. Jančaříková, „Zooasistence v pedagogické praxi", Envigogika, roč. 4, č. 3, pro. 2009.