[1]
L. Hanel a D. Goldstein, „Invazivní druhy ryb a jejich vnímání vybranými skupinami studentů a sportovních rybářů", Envigogika, roč. 8, č. 5, pro. 2013.