[1]
J. Činčera, „Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy", Envigogika, roč. 8, č. 5, pro. 2013.