[1]
L. Kala, E. Fraňková, J. Labohý, a J. Fousek, „Začněme s LETS: Poučení z případové studie (Brno, Czech Republic)", Envigogika, roč. 8, č. 4, pro. 2013.