[1]
Z. Sokolíčková, „Recenze textu Niektoré z úskalí evolučnej ontológie", Envigogika, roč. 8, č. 3, říj. 2013.