[1]
S. Dvořáčková, „Vliv lidské činnosti na geologii a geomorfologii krajiny", Envigogika, roč. 8, č. 5, pro. 2013.