[1]
P. Sabo a Ľudmila Sabová, „Niektoré z úskalí evolučnej ontológie", Envigogika, roč. 8, č. 3, říj. 2013.