[1]
J. Olšovský, „Myšlení a netechnický přístup k věcem, jejich chránění a ohleduplné (básnické) zacházení s nimi", Envigogika, roč. 8, č. 3, říj. 2013.